• http://www.lcjszp.com/post/20210910/207.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/629.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/977.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/892.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/202.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/951.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/586.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/258.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/535.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/734.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/539.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/936.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/428.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/480.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/432.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/534.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/620.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/164.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/151.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/903.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/702.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/463.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/405.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/140.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/764.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/730.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/273.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/175.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/221.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/691.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/319.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/123.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/213.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/209.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/915.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/510.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/434.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/917.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/677.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/370.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/093.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/166.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/340.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/219.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/454.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/568.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/736.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/133.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/379.html
 • http://www.lcjszp.com/post/20210910/132.html
  • 必威一betway088

   ̫ˣҸô

    四众遂一齐而入。但见那里边:珍楼壮丽,宝座峥嵘。佛阁高云外,僧房静月中。丹霞缥缈浮屠挺,碧树阴森轮藏清。真净土,假龙宫,大雄殿上紫云笼。两廊不绝闲人戏,一塔常开有客登。炉中香火时时爇,台上灯花夜夜荧。忽闻方丈金钟韵,应佛僧人朗诵经。四众正看时,又见廊下走出一个和尚,对唐僧作礼道:“老师何来?”唐僧道:“弟子中华唐朝来者。”那和尚倒身下拜,慌得唐僧搀起道:“院主何为行此大礼?”那和尚合掌道:“我这里向善的人,看经念佛,都指望修到你中华地托生。

  • betway必威app体育

   ΪӵԶʲôɹ

    此处有多少妖精?从实说来,饶你罪过。”二神告道:“大圣,此山唤做毛颖山,山中只有三处兔穴。亘古至今没甚妖精,乃五环之福地也。大圣要寻妖精,还是西天路上去有。”行者道:“老孙到了西天天竺国,那国王有个公主被个妖精摄去,抛在荒野,他就变做公主模样,戏哄国王,结彩楼,抛绣球,欲招驸马。

  • 必威体育下载在哪

   ӢˡְҵѡЩ¼

    “是老孙使个定身法定住也。”八戒道:“既定了身,未曾定口,怎么连声也不做?“行者道:“师父请下马坐着。常言道,只有错拿,没有错放。兄弟,你们把贼都扳翻倒捆了,教他供一个供状,看他是个雏儿强盗,把势强盗。”沙僧道:“没绳索哩。”行者即拔下些毫毛,吹口仙气,变作三十条绳索,一齐下手,把贼扳翻,都四马攒蹄捆住,却又念念解咒,那伙贼渐渐苏醒。

  • betwayapp

   ЩɳĵӰ;̨Щ

    “是老孙使个定身法定住也。”八戒道:“既定了身,未曾定口,怎么连声也不做?“行者道:“师父请下马坐着。常言道,只有错拿,没有错放。兄弟,你们把贼都扳翻倒捆了,教他供一个供状,看他是个雏儿强盗,把势强盗。”沙僧道:“没绳索哩。”行者即拔下些毫毛,吹口仙气,变作三十条绳索,一齐下手,把贼扳翻,都四马攒蹄捆住,却又念念解咒,那伙贼渐渐苏醒。

  • 必威体育首页

   ݼӷèĴӣ

    紫芝仙果年年秀,丹凤仪翔万感灵。三藏举鞭遥指道:“悟空,好去处耶!”行者道:“师父,你在那假境界假佛象处,倒强要下拜;今日到了这真境界真佛象处,倒还不下马,是怎的说?”三藏闻言,慌得翻身跳下来,已到了那楼阁门首。只见一个道童,斜立山门之前叫道:“那来的莫非东土取经人么?”长老急整衣,抬头观看,见他身披锦衣,手摇玉塵。身披锦衣,宝阁瑶池常赴宴;手摇玉塵,丹台紫府每挥尘。肘悬仙箓,足踏履鞋。飘然真羽士,秀丽实奇哉。炼就长生居胜境,修成永寿脱尘埃。圣僧不识灵山客,当年金顶大仙来。孙大圣认得他,即叫:“师父,此乃是灵山脚下玉真观金顶大仙,他来接我们哩。”三藏方才醒悟,进前施礼。大仙笑道:“圣僧今年才到,我被观音菩萨哄了。他十年前领佛金旨,向东土寻取经人,原说二三年就到我处。我年年等候,渺无消息,不意今年才相逢也。”三藏合掌道:

  • betway官方下载精装版

   Ӿ硶¡о̨ʺʵĻлл

  • <_ؼ7>

   ½β̨ʣ

    却说那唐僧忧忧愁愁,随着国王至后宫,只听得鼓乐喧天,随闻得异香扑鼻,低着头,不敢仰视。行者暗里欣然,丁在那毗卢帽顶上,运神光,睁火眼金睛观看,又只见那两班彩女,摆列的似蕊宫仙府,胜强似锦帐春风。真个是:娉婷嬝娜,玉质冰肌。一双双娇欺楚女,一对对美赛西施。云髻高盘飞彩凤,娥眉微显远山低。笙簧杂奏,箫鼓频吹。宫商角徵羽,抑扬高下齐。清歌妙舞常堪爱,锦砌花团色色怡。行者见师父全不动念,暗自里咂嘴夸称道:“好和尚!好和尚!身居锦绣心无爱,足步琼瑶意不迷。”

  • <_ؼ8>

   ³Ի̨¼䣿

  • <_ؼ9>

   ĵľ¼

    此处有多少妖精?从实说来,饶你罪过。”二神告道:“大圣,此山唤做毛颖山,山中只有三处兔穴。亘古至今没甚妖精,乃五环之福地也。大圣要寻妖精,还是西天路上去有。”行者道:“老孙到了西天天竺国,那国王有个公主被个妖精摄去,抛在荒野,他就变做公主模样,戏哄国王,结彩楼,抛绣球,欲招驸马。

  • <_ؼ10>

   ³ʤԻ

    本章字数:7110

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ??